Kontakty

 

 

 

A P I A G R A s.r.o.
Slanická 36
029 43 Zubrohlava
Slovensko

Tel:    +421 43 558 33 66
Mob: +421 918 944 056
Fax:   +421 43 552 04 80
Mail:  info@apiagra.sk

  OR OS Žilina, odd. Sro, V. 927/L
IČO: 31578977
IČ DPH: SK2020426518
IČ DPH: CZ683320980
IČ DPH: DE241/174/02574
NIP: PL 5263087805

 

Riaditeľ spoločnosti Ing. Pavel Fric  +421 905 256 275 fric@apiagra.sk
Ekonomické oddelenie Ing. Ľuboš Kurčina  +421 918 633 869 kurcina@apiagra.sk
Obchodné oddelenie Ing. Peter Fric  +421 918 633 882 fricpeter@apiagra.sk
Anna Kudjáková  +421 918 633 868 kudjakova@apiagra.sk
Mgr. Martina Sirotová  +421 905 655 186 sirotova@apiagra.sk
Výrobné oddelenie Ing. Martin Cisárik  +421 915 804 576 cisarik@apiagra.sk
Mgr. Matúš Mačor  +421 905 726 650 macor@apiagra.sk
Realizačné oddelenie Ing. František Kršák  +421 905 348 784 krsak@apiagra.sk
Ing. Branko Kekeľák  +421 918 633 879 kekelak@apiagra.sk
Ing. Ľuboš Socha  +421 915 947 971 socha@apiagra.sk
Ing. Richard Višňovský  +421 918 633 961 visnovsky@apiagra.sk
Projekčné oddelenie Ing. Branislav Bača  +421 918 633 881 baca@apiagra.sk
Ing. Lujza Sochová  +421 918 633 883 sochova@apiagra.sk

 

 


Kontaktujte nás